استانداردهای اپوکسی

در استاندارد کفپوش اپوکسی،  پیش نیازها و روش های اجرایی آماده سطوح بتونی کفپوش، کفپوش اپوکسی، روکش اپوکسی، کفپوش اپوکسی بیمارستانی ، کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال ، کفپوش اپوکسی صنعتی ،کفپوش اپوکسی ضد اسید ، کفپوش اپوکسی آنتی داست ، کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک، کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو ، کفپوش پلی یورتان ، کف پلی یورتان ورزشی، کفپوش پلی یورتان صنعتی و… مطرح می نماید.

حوزه های مور بحث در اینجا مهندسی فرایندی، پوشش‌های آلی و سازه های بتنی است.

ساختمان دستگاه‎‌های شیمیایی، حفاظت سطوح با مواد غیر فلزی برای سازه های بتنی در کارخانه‌های فرایندی، پوشش‌های دارای عنصر پیوند دهنده از جنس مواد آلی بر طبق روند جاری استانداردهای منتشره توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در سرتا سر این مطلب یک گاما جهت نشان دادن اعشار مورد استفاده قرار گرفته است.

حیطه کاربرد

این استاندارد الزامات انواع پوشش‌های اپوکسی و آلی زیر که مطابق با مندرجات بخش اول DIN 28052 بر روی سطوح سازه های بتنی قالبی استفاده می‌شود را مشخص می‌کند:

  • پوشش‌های نازک، عایقکاری ها و آب بندی‌ها (که به‌وسیله قلم مو، اسپری و غلطک اجرا می‌شوند)
  • پوشش‌های با تکنیک پیشرفته (که بوسیله قلم مو، اسپری غلطک ،ماله کشی و یا بصورت خود تراز اجرا می‌شوند)
  • پوشش‌های لامینیت
  • شمشه کشی‌های با ملات‌های رزینی.
  • شمشه کشیهای با ماستیک آسفالت با یک لایه آب بندی.
  • ترکیبی از پوشش‌های فوق.
مشاوره رایگان - کلیک کنید