کفپوش اپوکسی ضد گرد و غبار (آنتی داست)

روکش یا کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیایی آلی استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن (چاه ارت) می گردد با توجه به خصوصیات مکانیکی برجسته و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن، امکان بکارگیری محصول، در پوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت میباشد میسر است مقاومت حـرارتی، شیمیائی و مکانیکـی مطلوب این محصول، از دیگر خصوصیات برجستـه آن می باشد. در ساختار این محصول شرکت کفپوش صنعت آریا از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب میگردد که کیفیت محصول در دراز مدت ثابت باقی بماند.

موارد مصرف کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو

روکش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن و جریان های الکتریکی از سطح بسیار حائز اهمیت می باشد.
شامل: روکش کف اطاقهای عمل و ریکاوری بیمارستان ها، اتاقهای کامپیوتر،اتاق محتوی تجهیزات برق، اتاقهای تمیز (Clean Room) کارخانجات ، صنایع نظامی ، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سروکار دارند ، آزمایشگاه های الکترونیک و اندازه گیری دقیق و . . .

 • زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام : 25 روز
 • حداقل دمای پخت C 10
 • حداکثر دمای پخت C 40
 • عمر نگهداری در انبار : یکسال

خواص فیزیکی و ظاهری کفپوش آنتی استاتیک (ضد گرد و غبار)

 • شکل ظاهری : مایع غلیظ
 • رنگ : به رنگ دلخواه
 • ویسکوزیته ( 25 C) ترکیبی محصول : Centipoise1680
 • وزن مخصوص ( دانسیته ) ترکیبی محصول : 1.55 gr/cm3
 • نسبت ترکیب وزنی رزین اپوکسی : 100 واحد
 • هاردنر اپوکسی : 23 واحد
 • نسبت ترکیب حجمی رزین اپوکسی : 100 واحد
 • هاردنر اپوکسی : 23 واحد
 • زمان ترکیب دو جزء 3 دقیقه
 • عمر مصرف ( 25 C) 50 دقیقه
 • زمان ژل شدن) ( 25 C 60 دقیقه
 • زمان خشک شدن ) ( 25 C 125 دقیقه

خصوصیات مکانیکی کفپوش آنتی استاتیک

از جمله خواص مکانیکی کفپوش آنتی استاتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقاومت فشاری حداقل 814 Kg/cm2 ASTM D695M
 • مقاومت خمشی 414 Kg/cm2 ASTM D790M
 • استحکام کششی حداقل 258 Kg/cm2 ASTM D638M
 • سختی حداقل 85 Shore D ASTM D2240
 • مقاومت ضربه ای حداقل 2.6 KJ/m2 ASTM D256

خواص الکتریکی و حرارتی

 • مقاومت الکتریکی حجمی حداکثر 3 10Ohm.cm ISO 2882
 • مقاومت الکتریکی سطحی حداکثر 10 – 10 Ohm ISO 2882
 • ثابت دی الکتریک حدکثر — ASTM D150
 • مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی( H.D.T) حداکثر 50 C ASTM D648
 • مقاومت حرارتی عملی حداکثر 70 C

جمع بندی

با توجه به خصوصیات مکانیکی برجسته و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن، امکان بکارگیری محصول، در پوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت می باشد، میسر است.

مقاومت حـرارتی، شیمیائی و مکانیکـی مطلوب این محصول، از دیگر خصوصیات برجستـه آن می باشد. در ساختار این محصول شرکت کفپوش صنعت آریا از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب میگردد که کیفیت محصول در دراز مدت ثابت باقی بماند.

مشاوره رایگان - کلیک کنید