منو

مشکلات محتمل کفپوش اپوکسی

1-مشکل ایجاد حبابهای سر سوزنی Pine hole 

حبابهای سر سوزنی متداولترین عیب ومشکل سطحی کفپوش اپوکسی است که به صورت قارچ گونه در روی سطح ظاهر می شود. یکی از دلایل  تشکیل این حبابها،حبس هوا در حین اختلاط جزءA و B بوسیله میکسراست.در واقع اگراختلاط با میکسری که دور آن بیش از RPM600 باشد، این پدیده رخ می دهد که خروج این حبابها  ویا ترکیدن آن ها بعد از اجرا با مشکل مواجه می شود.بنابراین اگر  میکسر از نوع پروانه ای ودر محدوده 500-300 دور در دقیقه  مخلوط گردد وضمنا نحوه اختلاط نیز از پایین به بالاویکنواخت و کامل   به نحوی انجام پذیرد که باعث کنده شدن تمامی مواد از گوشه ها  شود ،رفع این مشکل تا حدی امکان پذیر میگردد.انجام روکش در دمای پایین نیز باعث بروز این مشکل می شود زیرا در اثراختلاط دو جزء به دلیل ویسکوزیته بالا حبس هوا داخل مخلوط مواد زیاد می شود و امکان خروج هوا نیز قبل از کیورینگ اتفاق نمی افتد به همین دلیل بایستی قبل از انجام روکش ، مواد پیش گرم شوند، تا ویسکوزیته مواد پایین آمده وخروج هوا آسان گردد.اگر حباب در سطح خیلی شدید باشدحتما بایستی ترمیم و اصلاح گردد . روش اصلاح آن سمباده کاری (belt sander) به کمک سمباده 100 مش و سپس وکیوم کامل سطح ، تمیزنمودن و روکش مجدد آن می باشد .

2-مشکل ایجاد حباب و حفره ناشی از ترکیدگی حبابها(crater)

اساسا حباب  ناشی از خروج گازویا هوا بعد ازاجرای کفپوش اپوکسی بر روی سطح بتون بر روی روکش ایجاد می گردد.حال  این پدیده خروج گاز ممکن است ناشی ازخروج  حبس هوا ئی باشد که در زمان اختلاط  وآماده سازی مواد به وجود آمده ویا به دلیل گرما زا بودن واکنش گیرایش مواد درفرایند سخت شدن و نهایتا  هوای موجود در منافذ های بتون باشد که پس از اعمال روکش ،هوا به روکش نیرو وارد آورده وفضائی را ایجاد می نماد  که در زمان خروج از سطح روکش این حباب های هوا  ترکیده وحفره های گاهآ بزرگ  ایجاد می کند  .عامل اصلی ایجاد تاول ویا حفره های بزرگ به کیفیت بتون و منافذ موجود در ان مربوط است .بهترین روش جهت کاهش این مشکل آببندی منافذ بتون واستفاده از پرایمر مناسب جهت نفوذ عمیق آن در بتون می باشد .زیرا پرایمر ضمن آببندی بتون هوا را نیز از سیستم خارج می نماید.ضمنآاگر کیفیت بتن پایین باشد قطعا این مشکل کاملا برطرف نمی شود و اثر حباب بر جا می ماند .روش ازمون کیفیت بتن نیز به کمک چکش عملی و قابل تشخیص است برای این کار با چکش بر روی سطح بتون ضربه آهسته  وارد نموده و در صورت پوکی، صدای پوکی شنیده می شود.همچنین اگر اجرای روکش بر روی سطحی از بتون که در معرض مستقیم نورخورشید باشد بدلیل بالا رفتن درجه حرارت سطح بتن منجر به تشکیل حباب خواهد شد.به همین دلیل توصیه می گردد که اجرای این نوع از سطوح در اوایل صبح یا غروب انجام پذیرد.

گالری تصاویر

سایر موارد