کفپوش اپوکسی تقویت شده صنعتی

کفپوش اپوکسی تقویت شده صنعتی کف و هاردنر مربوطه از سری محصولاتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد. در روکش اپوکسی کف از هیچگونه از حلالها و رقیق کننده های غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند .

با توجه به خصوصیات برجسته مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و الکتریکی روکش اپوکسی بهترین انتخاب برای پوشش سطوح صنعتی بوده و علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای روکش بصورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضد میکروبی آن، می تواند به عنوان مناسب‌ترین پوشش بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

موارد مصرف کفپوش اپوکسی :

  • کفپوش اپوکسی سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند فشار، ضربه و سایش قرار می گیرد.
  • روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب و همچنین انتقال آلودگی ها ی ناشی از نفوذ آب می باشد.
  • روکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح ، بسیار حائز اهمیت است.
  • روکش سطوح صنعتی که در معرض خوردگی و آسیب ناشی از اسیدها ، قلیاها ، الکل‌ها ، روغن ها نمک ها، حلالها مشتقات نفتی می باشد.
  • روکش سطوح بهداشتی که عدم وجود درز و خلل و فرج و امکان گندزدایی و ضدعفونی کردن صد در صد سطوح بسیار حائز اهمیت می باشد.

جمع بندی

کفپوش اپوکسی صنعتی کف و هاردنر مربوطه از سری محصولاتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد . در روکش اپوکسی کف از هیچگونه از حلال ها و رقیق کننده های غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند.

با توجه به خصوصیات برجسته مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و الکتریکی روکش اپوکسی بهترین انتخاب برای پوشش سطوح صنعتی بوده و علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای روکش به‌صورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضد میکروبی آن، می تواند به‌عنوان مناسب‌ترین پوشش بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

مشاوره رایگان - کلیک کنید