رنگهای کفپوش اپوکسی با درصد جامد بالا

رنگ یکی از مهم ترین موادی است که در پروژه های کفپوش اپوکسی استفاده می شود و می تواند چشم نوازی فوق العاده ای را به ارمغان آورد. رنگهای اپوکسی با درصد جامد بالا (حدود 90 % جامد وزنی – 85% جامد حجمی) را می توان همچون رنگ های بدون حلال با ضخامت 400 -250 میکرون به کار برد.

با افزیش پر کننده های سیلیکاتی درصد غلظت حجمی رنگدانه در این رنگ ها حدود 10- 9% است . این رنگ ها را میتوان روی دیوارهای عمودی بکار برد و به منظور جلوگیری از شره رنگ از افزودنی های غلظت دهنده و یا تالک سوپر میکرونیزه در فرمولاسیون آن استفاده می شود .

مشاوره رایگان - کلیک کنید