اجرای سند بلاست صنعتی

جهت اجرای سندبلاست و رنگ آمیزی ابتدا کلیه تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی آماده می گردد.
در صورت مساعد بودن شرایط جوی، فرایند سندبلاست جهت آماده سازی و زدودن آلودگی ها از سطح انجام می شود سپس رنگ آمیزی سطح طی چند مرحله صورت می گیرد.
پیمانکاری سندبلاست صنعت گستر ارائه دهنده کلیه خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی در کلیه نقاط کشور به متقاضیان عزیز است.
اعمال رنگ صنعتی بر روی سازه های فلزی جهت جلوگیری از خوردگی
رنگ آمیزی لوله های مدفون و شیرها

مشاوره رایگان - کلیک کنید