نوامبر 25, 2022
استفاده از کفپوش آنتی استاتیک در اتاق عمل

اهمیت استفاده از کفپوش آنتی استاتیک در اتاق عمل

اهمیت استفاده از کفپوش آنتی استاتیک در اتاق عمل میدانید که ایمنی اتاق عمل بیمارستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. پس باید در زمان تجهیز […]
مشاوره رایگان - کلیک کنید