ملات ضد اسید و ضد خوردگی سیلیکات پتاسیم

ترکیب ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم ترکیبات شیمیایی  بصورت ترکیب مولکولها می باشد

جهت ارزیابی فاصله میان صفحه های نانو کلی در پوشش های نانو-کامپوزیت، از آزمون تفرق اشعه  ایکس استفاده  شد

که نتایج حاکی از درصد وزنی در پوشش شامل هاردنر پلی آمید و آمین بود.

اجرای کفپوش پی وی سی

روند اجرای ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم

دوام بالای کفپوش ظاهری کفپوش یک دست بودن کفپوش اجرای ساب برای تمام سطوح  اجرای پرایمر مخصوص بتن اجرای ماستیک کاری اجرای بتونه کاری

اجرای تاپ کوت به روش شانه ای

کفپوش پی وی سی : امروزه در صنعت، استفاده از نانوکامپوزیتهای پلیمری که جز افزودنی در آنها مقدار جزیی سیلیکاتهای لایه ای می باشد

 قیمت مناسب، فرآوری آسان و در دسترس بودن سیلیکاتهای لایه ای و بهبود خواص مکانیکی پلیمر و همچنین رفتار مقاومت به خوردگی، تاخیر اندازی آتش و رسانا بودن باعث به

کارگیری افزاینده این مواد در صنعت گردیده است

ویژگی های ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم
استفاده از ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم برای چسباندن کاشی های ضد اسید و آجر های ضد اسید
استفاده از ملات ضد اسید برای بند کشی کاشی های ضد اسید
امکان استفاده از ملات ضد اسید درمحل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود دارد
استفاده از ملات ضد اسید در پوشش سطوحی که درمجاورت مواد شیمیایی مخرّب قرار دارند
به کار بردن ملات ضد اسید در اتاقهای باتری
کاربرد ملات های ضد اسید درکارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی
ملات ضد اسید و مخازن الکترولیز
 
با توجه به برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی کفپوش پی وی سی بهترین انتخاب برای پوشش انواع سطوح صنعتی می باشد

مراحل آماده سازی کفپوش و کفپوش پی وی سی

پایداری حرارتی تا دمای 9۰۰ درجه و عدم کاهش مقاومت مکانیکی می باشد

مقاومت ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم  نیز در برابر آب های خالص و دریا و همچنین آب یونیزه نیز بالا می باشد.

مشاوره رایگان - کلیک کنید