انواع سرامیک ضد اسید برای کاربردهای مختلف در سال 1400

انواع کاشی سرامیک و آجرهای ضد اسید

الف) سرامیک لاینینگ با استفاده از ملات ضد اسید بر پایه سیلیکات پتاسیم مودیفاید شده از نوع
KA700 و سیستم پوششی بر پایه رزین اپوکسی بعنوان لایه حایل یا بازدارنده .

مشخصات فنی سرامیک ضد اسید

1- اعمال پرایمر: در این مرحله از Primer ksa-1 (بر پایه اپوکسی) بعنوان پرایمر استفاده می¬گردد.

چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح بتنی و استیل دارد.

پرایمر فوق کاملاً بدون پودر (Powder-free) می باشد.

این پرایمر از دو جزء Resin Aو Hardener B تشکیل شده است .

زمان Pot life در 20 درجه سانتی گراد 40 دقیقه و زمان Drying (خشک شدن) آن در همین دما حداقل 3 ساعت می باشد.

زمان Shelf Life این محصول در دمای 25 درجه سانتی گراد یک سال می باشد.

میزان مصرف این پرایمر بازای هر متر مربع در حدود 300 گرم می باشد.

2- اعمال لایه تسطیح کننده :

در این مرحله از پوشش بر پایه اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته با فیلرهای مخصوص ، بعنوان ترمیم محلها و نقاط آسیب دیده و تسطیح سطوح استفاده می شود.
مقدار مصرف این پوشش بستگی به میزان نقاط آسیب دیده سطح دارد.


3- اعمال پوشش میانی مرحله اول :

در این مرحله از پوشش با استفاده از الیاف پلیمری Chapped Strand Mat یا توری فایبر گلاس به روش Hand lay-up سطح پوشش داده خواهد شد. به کار بردن این لایه مقاومت مکانیکی بالایی به سطح خواهد داد.


4- اعمال پوشش میانی مرحله دوم :

در این مرحله توری یا الیاف اعمال شده بر روی سطح بوسیله رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی مودیفاید شده اشباع می¬شود که با این ترکیب سطح مورد نظر دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالایی خواهد شد. سطح مورد نظر دارای مقاومت فشاری 90N/mm2 و مقاومت کششی و خمش 170N/mm2 بوده و مدول الاستیستیه آن 13000N/mm2می باشد.


این پوشش بصورت Glass fiber reinforced resin system عمال می شود.

مقاومت حرارتی این پوشش تا 80 درجه سانتی گراد می باشد.

پوشش فوق دارای مقاومت شیمیایی بسیار خوبی بوده و به عنوان مثال در برابر اسید کلریدریک 37٪ ، اسید سولفوریک 70٪، اسید نیتریک 65٪، سود 50٪ و اکثر مواد شیمیایی خورنده مقاوم می باشد.

زمان Pot life در 20 درجه سانتی گراد 40 دقیقه، زمان خشک شدن این پوشش بین 3 تا 24 ساعت می باشد که پس از 7 روز به مقاومت کامل شیمیایی می رسد.

میزان مصرف این رزین بر روی توری فایبر گلاس 5/1 کیلوگرم بازای هر متر مربع می باشد.


5- اعمال پوشش نهایی:

در این مرحله می بایست از کاشیهای ضد اسید استاندارد به ضخامت 20 میلیمتر به همراه ملات ضد اسید بر پایه سیلیکات پتاسیم مودیفاید شده از KA700 از محصولات شرکت مهندسی KSA.CO به منظور نصب و بند کشی کاشی ها استفاده نمود که مشخصات ملات مورد نظر به شرح ذیل باستحضارتان می رسد:

ملات مذکور از دو جزء Acid cement KA Liquid وAcid cement KA Powder تشکیل شده است.

مشاوره رایگان - کلیک کنید