بتن کفی

با توجه تنوع مصالح ساختمانی در کشورهای پیشرفته ، کمتر شرکتی وجود دارد که حداقل یکسری کامل دستگاه ساخت و انتقال بتن کفی نداشته باشد . بتن کفی یا بتن حبابدار و یا اسفنجی از خانواده بتنهای سبک می باشد که سیپورکس و هبلکس در ایران بیشتر مورد مصرف قرار گرفته است .

اگر برای تهیه این محصولات احتیاج به تجهیزات عظیم و گران قیمت میباشد ، تولید بتن کفی هم ساده تر و هم ارزانتر و با توجه به قابلیت حمل خط کامل ، کاربردی تر است . این بتن با تقسیم یکنواخت حبابهای هوا در حجم سازه آنها را سبکتر و کاربردی تر مینماید. این بتن از طریق فعال شدن مواد شیمیایی حاصل نمی شود و برای محیط زیست هیچگونه مشکلی بوجود نمیاورد . بلکه تنها بصورت مکانیکی هوادار می گردد.

مواد کف کننده آن طبق فرمول مخصوص از مواد معدنی ، گیاهی بدست میاید و به کمک یک دستگاه کف ساز ، یک دستگاه میکسر جهت تولید ملات و دیگر تجهیزات کناری مانند سیلوی سیمان ، سیلوی ماسه ریزدانه و دستگاه های انتقال آن مانند حلزون و غیره تولید میگردد. این خط میتواند روی چرخ قابل حمل باشد و یا بصورت ثابت مورد استفاده قرار گیرد.

____________________________________________

عمومی ترین کاربردهای بتن کفی :

با کاهش و افزایش حبابهای موجود در این بتن وزن مخصوصهای مختلفی بدست میاید و این تغییر وزن مخصوص در کاربرد آن نقش اساسی دارد . بعنوان مثال این سازه با وزن مخصوص 400 الی 700 کیلو در متر مکعب میتواند در شیب بندی سقفها و کف بندی ساختمان مورد مصرف قرارگیرد و یا به عنوان پر کننده انبوه بکار رود .

از وزن مخصوص 700 الی 1200 در متر مکعب میتواند فشار 25 الی 100 کیلو بر سانتی متر مربع را تحمل نماید.

بلوکهای پیش ساخته شده از این بتن براحتی برای ساختن دیوارهای خارجی و یا پانل های کوچک آن برای دیوارهای جداکننده بکار می رود.

بعنوان ایزوله کننده ساختمان براحتی بین روکار ساختمان و قسمتهای داخلی ریخته میشود که هم نگهدارنده تاسیسات و هم ایزوله کننده آن گردد.

نظر به عدم نفوذ آب و بخار در آن بصورت وسیع در ساخت استخر و سردخانه و غیره بکارمیرود و میزان جذب آب آن نزدیک به صفر بوده و ماهها روی آب شناور میماند . در صورت بکار بردن سیمان نسوز میتوان از آن جهت دیواره های کوره که مستقیماً با حرارت سرو کار دارد استفاده کرد .

____________________________________________

امتیازات بتن کفی :

1- مانند سازه بتنی عمر آن بی پایان بوده ، تغییر شکل نمیدهد و بعنوان یک ماده مصرفی موقت مورد مصرف قرار نمی گیرد .

2- وسیع بودن زمینه کاربردی ، عایق صوتی و رطوبتی بودن آن بصورت همزمان باعث میگردد بجای مصالح و مواد مختلف ،تنها با این بتن به این مهم دست یافت .

3- با توجه به هزینه سنگین حمل ونقل بخصوص در مواد اولیه سنتی ، این بتن هزینه های حمل و نقل را بصورت فاحش کاهش میدهد . همچنین با توجه به سبکی آن هزینه سازه فلزی و یا بتنی هر ساختمان را حداقل به اندازه 30 درصد پایین می آورد.

4- با توجه به اینکه اینگونه بتن با اره معمولی قابل برش بوده و با چسب ، دیوار چینی میشود، سطوح داخلی احتیاج به پوشاننده سنتی مانند گچ و گل و غیره نداشته و با حداقل هزینه قابل رنگ آمیزی می باشد .

5- در صورت برخورداری از قالب مناسب با این بتن میتوان هرگونه فرم را

مشاوره رایگان - کلیک کنید