اجرای تخصصی کفپوش بتن ضد سایش

موارد کاربرد ژل میکروسیلیس در ساخت بتن ضد سایش و بتن ناتراوا – P1RB:

    ژل میکروسیلیس بتن ضد سایش درانواع سازه های بتن مسلح و غیرمسلح کاربرد دارد.
    ژل میکروسیلیس بتن ضد سایش در ساخت منابع و مخازن آب بند بتنی کاربرد دارد.
    ژل میکروسیلیس بتن ضد سایش درسازه های دریایی، تونلها و کانالهای انتقال آب کاربرد دارد.
    ژل میکروسیلیس بتن ضد سایش درسازه های وزین ضد تشعشع و ضد انفجار کاربرد دارد.
    سازه های در معرض سایش، عرشه پلها و سازه پارکینگها و هر نوع بتن ضد سایش
    پروژه هایی که نیاز به کاهش نفوذپذیری بتن برای حصول دوام بالاتر دارند.
    پروژه هایی که به بتن پرمقاومت جهت کاهش ابعاد اعضاء سازه و یا افزایش طول دهانه نیاز دارند.
    سازه های نیازمند به مدول الاستیسیته بالا
    ژل میکروسیلیس بتن ضد سایش در قطعات پیش ساخته بتنی کاربرد دارد.
    بتن های نیازمند به حداقل هدایت الکتریکی
    ساخت مخازن آب بتنی
    ساخت مخزن ذخیره آب (استخر بتنی)
    ژل میکروسیلیس بتن ضد سایش در ساخت سپتیک تانک کاربرد عمده دارد.
    سیلوهای بتنی کارخانه های سیمان و غلات
    شبکه فاضلاب شهری
    منهول ها

مشاوره رایگان - کلیک کنید