کفپوش اپوکسی مجتمع تجاری

کفپوش های اپوکسی مجتمع های تجاری با حالت دکوراتیو

ویژگی ها :
•    روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب ، روغن و سایر آلودگی‌ها هستند .
•    استفاده در مکانهایی که عدم وجود گرد و غبار اهمیت دارد .
•    استفاده در مکانهایی که امکان افزایش قطر کف به لحاظ بار وارده یا اختلاف دستگاههای نصب شده بیش از چند میلی متر وجود ندارد .
•    استفاده در مکانهایی که در معرض ریزش مواد شیمیائی هستند.
استفاده در مکانهایی که مدام در معرض گند زدائی و شستشو بوده و نداشتن درز دارای اهمیت می‌باشد.

مجتمع های تجاری با توجه به تردد زیاد آنها میبایست از مواد با کیفیتی استفاده شود تا در کوتاه مدت مشکلی برای کفپوش بوجود نیاید.

مشاوره رایگان - کلیک کنید