منو
کفپوش اپوکسی مجتمع تجاری

کفپوش اپوکسی مجتمع تجاری

کفپوش های اپوکسی مجتمع های تجاری با حالت دکوراتیو

ویژگی ها :
•    روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب ، روغن و سایر آلودگی‌ها هستند .
•    استفاده در مکانهایی که عدم وجود گرد و غبار اهمیت دارد .
•    استفاده در مکانهایی که امکان افزایش قطر کف به لحاظ بار وارده یا اختلاف دستگاههای نصب شده بیش از چند میلی متر وجود ندارد .
•    استفاده در مکانهایی که در معرض ریزش مواد شیمیائی هستند.
استفاده در مکانهایی که مدام در معرض گند زدائی و شستشو بوده و نداشتن درز دارای اهمیت می‌باشد.

مجتمع های تجاری با توجه به تردد زیاد آنها میبایست از مواد با کیفیتی استفاده شود تا در کوتاه مدت مشکلی برای کفپوش بوجود نیاید.