منو
پوشش ضد لغزندگی اپوکسی

پوشش ضد لغزندگی اپوکسی

پوشش ضد لغزندگی اپوکسی از رزین اپوکسی بدون هیچگونه پر کننده تشکیل شده اند که پس از پهن شدن روی سطح و قبل از سخت شدن رزین، روی آن سیلیس و یا پر کننده های مناسب دیگر پاشیده می شود .

پس از سخت شدن کامل، یک لایه اپوکسی کاملاً مقاوم با چسبندگی عالی به سطح و بدون هیچگونه لغزندگی به دست می آید . این پوشش ها عمدتاً برای روی پل ها، عرشه کشتی و موتور خانه استفاده می شوند.

سایر موارد