منو
پوششهای نازک و منعطف کفپوش اپوکسی

پوششهای نازک و منعطف کفپوش اپوکسی

پوششهای منعطف اپوکسی :

- پوشش های نازک اپوکسی که روی سطح دیواره پل ها حد فاصل بین پایه های بتنی و سطح قیری پل ها قرار می گیرد دارای خواص خواص زیر می باشد :

- مقاومت در برابر نفوذ آب

- مقاومت در برابر یخ زدگی

- چسبندگی خوب به سطح بتن

- انعطاف پذیری عالی متناسب با اهتلاف نسبی ضریب انبساط و انقباض قیر و بتن

سایر موارد