پوششهای نازک و منعطف کفپوش اپوکسی

پوششهای منعطف اپوکسی :

– پوشش های نازک اپوکسی که روی سطح دیواره پل ها حد فاصل بین پایه های بتنی و سطح قیری پل ها قرار می گیرد دارای خواص خواص زیر می باشد :

– مقاومت در برابر نفوذ آب

– مقاومت در برابر یخ زدگی

– چسبندگی خوب به سطح بتن

– انعطاف پذیری عالی متناسب با اهتلاف نسبی ضریب انبساط و انقباض قیر و بتن

مشاوره رایگان - کلیک کنید