منو
پرایمر بتون اپوکسی (پلی آمین)

پرایمر بتون اپوکسی (پلی آمین)

 1. پرایمر بتون اپوکسی (پلی آمین)
 2. کد محصول : KSA-114-PR  
 1. کاربرد :
 1.  
 1. ویژگیها :
 1. سطوح سیمانی (سیمان کهنه و تازه) و گچی
 1. گرانروی پایین اجزاء
 2. قابلیت نفوذ خوب در خلل و فرج بتون بهبود اتصالات مکانیکی
 3. ایجاد سیستم مقاوم در برابر سایش ،مواد شیمیایی و ضربه به همراه روکش اپوکسی
 4. بالا بردن چسبندگی در کل سیستم رو کش
 1. مشخصات فنی در25درجه سانتیگراد:
 1. طریقه مصرف:
 1. فام: بی رنگ
 2. براقیت: براق
 3. تعداداجزاء: دوجزئی
 4. نسبت اختلاط وزنی: A/B =100/15
 5. زمان مجاز مصرف پس از اختلاط اجزاء: 5 hr
 6. درصد جامد حجمی: ( A+B) : 32 %
 7. دانسیته :( A+B) : 0.97 ± 0.05 gr/cm³
 8. ضخامت پیشنهادی فیلم خشک µ75-50:
 9. پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی : بستگی به میزان خلل و فرج سطح دارد
 10. زمان خشک شدن سطحی: 3-4 hr
 11. زمان خشک شدن عمقی: 18 hr
 12. زمان خشک شدن کامل: 7 days
 13. زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی: 24 hr
 14. روش سخت شدن : تبخیر حلال و واکنش شیمیایی
 15. حلال رقیق کنندهKSA-1:
 16. شرایط نگهداری: 12 ماه در ظروف دربسته به دور از نورمستقیم خورشید ومنبع حرارتی ودردمای 5-30درجه سانتیگراد
 1. جهت حصول چسبندگی بیشتر سطح بتون را با استفاده از دستگاه خراش داده و آن را از هر گونه آلودگی و مواد سست و ناپایدار پاک کنید.
 2. پس از آماده سازی سطح،اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معین (مطابق دستورالعمل )