منو
مقالات صنعت آریا

مقالات صنعت آریا

در این قسمت به صورت تخصصی به برخی از موارد مرتبط با رنک ، اپوکسی و شیمیایی می پردازیم.

اثرات زیست محیطی صنعت رنگ

مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، هوای درون خانه در قیاس با فضای باز و بزرگ بیرون،

به علت نبود تهویه در اتاقها چندین برابر آلوده تر است

هوای درون خانه به عنوان کیی از 5 خطر عمده سلامت که افراد با آن مواجه اند فهرست گردیده است

 مواد شیمیایی که توسط هوا انتقال میی ابند، درهوا تجمع میی ابند و سرانجام موجب آسیب به بدن انسان می گردند. سردرد، سرگیجه، خستگی، تنگی نفس،سرطان و بیماریهای قلبی، همه اثرات جانبی بالقوه آلودگی هوای درون خانه ها هستند. اگرچه آلودگی نمی تواند تنها به کی منبع نسبت داده شود، اما رنگ و مواد شیمیایی مرتبط با رنگ، نقش مهمی در کی خانه نوعی بازی می کنند.

نظام آراستگی و زیباسازی و مدیریت رنگ

5" برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شکل گرفت، اصولی که حاصل از نبوغ و استعداد صنعتی S" آمریکایی گرفته شده است. ژاپنی ها در House Keeping ژاپنی ها نیست، بلکه ایده اولیه این سیستم از مقوله مطالعات و بازدیدهای خود با این مقوله که در برخی از صنایع آمریکا به کار گرفته می شد، آشنا شدند.

ژاپنی ها مشاهده کردند که این مقوله در صنایعی مانند داروسازی، مواد غذایی، تجهیزات و لوازم پزشکی،صنایع الکترونیک و مهمات سازی که رعایت نظم و ترتیب، بهداشت، پاکیزگی، عاری بودن از گردوغبار،استرلیزه بودن، رعایت کامل اصول ایمنی و جلوگیری از حوادث از شرایط اساسی و از زیرساختهای آن محسوبمی گردد، به خوبی به کار گرفته می شود.

آنها مشاهده کردند، در سازمان های خدماتی چون سوپرمارکتها، فروشگاه های بزرگ، هتلها، کتابخانه ها ومراکز تفریحی که مشتریان با کالا و یا خدمات مورد نیازشان ارتباط مستقیم دارند، تمیزی، نظم و ترتیب وpHouse Kee سرعت پاسخگویی از انتظارات معمول مشتریان است و این انتظارات از طریق اجرای معیارهای تامین می گردند. ژاپنی ها معیارها را از آمریکایی ها فرا گرفتند و سپس با توجه به فرهنگ خود آن را در قالب 5 اصل قرار دادند:

سامان دهی

نظم و ترتیب

پاکیزه سازی

استاندارد سازی

انضباط

5" را از اولین حرف این 5 کلمه ژاپنی گرفته شده است، ارائه داشتند. ژاپنی ها دامنه کاربرد S" یا به عبارتی5" را به همه صنایع و بنگاه های اقتصادی تسری دادند و آن را نه تنها در حفظ ایمنی و بهداشت محصول، S"که در آراستگی محیط کار و کارکنان، در زیبا سازی محیط، در صرف جویی در مکان و زمان، در نقل و انتقالو جابجایی مواد، محصولدر جریان ساخت و نهایی، در کاهش ضایعات و دوباره کاریها به خدمت گرفتند.

5" مجموعه فعالیتهایی است که در قالب یک نظام فرهنگی، بر مواردی چون مدیریت بر ایجاد، S" بنابراینگسترش و حفظ محیطی سامان یافته، مرتب، پاکیزه، زیبا، دلپذیر، پویا، با نشاط، خلاق، صمیمی، عاری از تنش و5" یعنی: S" سوء تفاهم، استاندارد، با انضباط، در محیط کار و زندگی تاکید دارد. به سخنی دیگر می توان گفت"درست دیدن، درست اندیشیدن، درست عمل کردن".5 دارای اهداف بسیار و دستاوردها و پیامدهای متعدد می باشد. از جمله اهداف آن، زیباسازی و ایجاد طراوت

در محیط کار است، زیبایی که رنگ در آن نقشی اساسی و کلیدی را عهده دار است. و به هنگام استقرار آن، رنگ از دو منظر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد:

منطبق بر اصول روانشناسی رنگ و تاثیر آن بر انسان.

کمک در ایجاد ایمنی و بهره گیری در نمادها و نشانه ها به منظور سرعت دادن در دیدن و تصمیم گرفتن.

این موارد نشان می دهد که رنگ در سازمانها باید مدیریت شود.

بررسی عملکردی پوششهای خطوط لوله انتقال نفت و گاز از دیدگاه پدیده سپر حفاظت کاتدی.

مقایسه مقاومت به خوردگی پوششهای پایه اپوکسی

امروزه، استفاده از ترکیبات رسانا مانند پلی آنیلین در داخل پوششهای پلیمری کاربرد فراوانی پیدا کرده است.

در این تحقیق، مقاومت به خوردگی پوششهای اپوکسی حاوی پلی آنیلین و نانو کامپوزیت پلی آنیلین- اکسیدروی مورد بررسی قرار داده می شود. پلی آنیلین و نانو کامپوزیت پلی آنیلین- اکسید روی از طریق اکسیداسیون شیمیایی آنیلین به وسیله پر سولفات آمونیوم تهیه شده اند. پلیمر تهیه شده، با روشهای طیف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار داده شدند. طیف SEM و میکروسکوپ الکترونی روبشی  XRD  پراش اشعه ایکس ،FTIR سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونه ها در داخل محلول فوق در دمای 70 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پوشش اپوکسی حاوی پلی آنیلین و نانو کامپوزیت مقاومت به خوردگی بهتری در مقایسه با عدم استفاده از آنها در ترکیب پوشش دارا است. حضور پلی آنیلین، یک لایه روئین از اکسید آهن در فصل مشترک پوشش- فلز تشکیل می دهد و به دلیل حضور اکسید روی در پوشش، عمل حفاظت از سطح فولاد راحت تر انجام می شود. همچنین، حضور نانو کامپوزیت در داخل پوشش، یک سد فیزیکی در برابر نفوذ آب و انتقال یونها ایجاد می شود.

کاربرد پوششهای مقاوم به حریق در ساختمانها

محافظت در برابر آتش یکی از مسائل مهم و ضروری در هنگام طراحی و اجرای ساختمانهاست. میزان مقاومت لازم برای اجزای ساختمانی در برابر آتش به وسیله مقررات ساختمانی تعیین شده و بر حسب مشخصات و کاربری ساختمان، متفاوت است. در بسیاری از موارد دستیابی به مقاومت حریق لازم در ساختمان بدون استفاده از تدابیر محافظتی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال فولاد به عنوان عضو سازه ای در دماهای حدود 500 تا 550 درجه سانتیگراد، حدود نیمی از مقاومت خود را از دست می دهد و این عدد بسیار کمتر از دمای یک حریق گسترش یافته در ساختمان حدود 1000 تا 1200 درجه سانتیگراد می باشد.

همچنین انواع دربها ممکن است از نوع قابل سوختن بوده و یا مقاومت پایینی در برابر حریق داشته باشند. به این موضوع باید خواص واکنشی پوششها و روکار اعضای مختلف ساختمان را نیز اضافه نمود و چنانچه از نوع قابل اشتعال باشند، محافظت از آنها به منظور کاهش خواص اشتعال پذیر، کاهش سرعت پیشروی سطحی شعله و نیز کاهش تولید حرارت ناشی از سوختن را مورد توجه قرار داد. به این منظور، استفاده از پوششهای محافظ حریق ضروری خواهد بود. یکی از این پوششها، رنگهای محافظ حریق می باشد که در این سلسله مقالات به بررسی آنها پرداخته می شود. قطعا گسترش دانش فنی در خصوص تولید، کاربرد و ویژگی های پوششهای محافظ حریق از نیازهای اساسی تامین ایمنی ساختمانها در برابر آتش است.

 

 

 

گالری تصاویر

سایر موارد