دوره آموزش کفپوش اپوکسی سه بعدی

جزئیات دوره آموزش کفپوش اپوکسی سه بعدی

1- در طول این دوره علاوه بر اجرای آموزش کفپوش اپوکسی سه بعدی ، اجرای کفپوش های صنعتی وساده، کفپوش های دکوراتیو دیگر نظیر کفپوش های اپوکسی ابر و باد، کفپوش اپوکسی  اکلیلی، کفپوش اپوکسی  استیکری و سنگ مایع هم به طور کامل به آموزش داده می شود تا در پایان این دوره کارآموز با دستی باز قادر به اجرای هرگونه پروژه کفپوش در این حوزه باشد.
2-کار آموزان پس از طی کردن این دوره آموزشی بصورت کامل در خصوص تامین مواد و ابزار آلات اجرایی با تخفیفی که جهت تامین مواد برای کارآموزان در نظر گرفته شده پشتیبانی خواهند شد.
3- معرفی پروژه اجرایی به کار آموزانی که واجد صلاحیت کاری از لحاظ اخلاقی، تعهد کاری، مسئولیت پذیری و کیفیت کاری باشند انجام می گیرد.
4- برگزاری تور بازدید از کارخانه تولید شرکت مهندسی کفپوش صنعت آریا برای کارآموزان واجد شرایط که مورد تایید متخصصان هستند.
5- پس از طی این دوره آموزشی کار آموزان قادر به شناخت اولیه و تفاوت انواع کفپوش های اپوکسی شامل ،کفپوش اپوکسی بهداشتی ،کفپوش اپوکسی صنعتی ، کفپوش اپوکسی دکوراتیو وکفپوش اپوکسی سه بعدی خواهند بود
6- پس از طی این دوره آموزشی کار آموزان قادربه بیان نقاط مثبت و منفی انواع کفپوش اپوکسی سه بعدی ،کفپوش اپوکسی صنعتی وکفپوش اپوکسی بهداشتی خواهند بود
7- پس ازطی این دوره آموزشی کارآموزان قادر به شناخت دامنه وسیع کاربردهای انواع پوشش وکفپوش ها در صنایع مختلف خواهند بود.
8- پس ازطی این دوره آموزشی کارآموزان قادر به تشخیص و اهمیت آماده سازی سطوح براساس استاندارد های روز دنیا خواهند بود
9- پس ازطی این دوره آموزشی کارآموزان قادر به توضیح درباره طول عمر مفید، مزایا، فرصتها، بازار کار آن و نحوه بازاریابی و کارآفرینی در این حوزه خواهند بود.

مشاوره رایگان - کلیک کنید