سؤالات متداول کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال (بهداشتی)

1-کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) چیست ؟
کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال وبهداشتی بصورت یکپارچه و بدون درز وبصورت صاف و بدونه هیچگونه پستی وفرورفتگی که اگر وجود داشته باشد به محل کشت باکتری ومیکروب تبدیل می گردد و تقریباً با 350 فام رنگی قابل اجراست. چسبندگی فوق العاده روی سطوح بتنی و فلزی و غیره داشته و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شوینده، اشتعال، قارچ و باکتری می¬باشد. به سهولت تمیز شده و نگهداری آن بسیار ارزان و ساده می¬باشد. امکان خط کشی و طراحی بر روی این کفپوش وجود داشته و در رنگهای مختلف قابل اجرا است.
2-کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)معمولاٌ در چه صنایعی استفاده می شود ؟
 کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) معمولاٌ در صنایع نظامی ، بیمارستانها ( اتاق های عمل ) ، سالن های کنفرانس ، Clean room و … استفاده می شود . کفپوش اپوکسی باکتریال(بهداشتی) معمولاٌ در کلیه صنایع از جمله صنایع ، صنایع غذایی ، صنایع دارویی ، صنایع نظامی و … مورد استفاده قرار می گیرند .
3-مواد اولیه کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)تیک معمولاٌ چه موادهایی هستند ؟
مواد اولیه کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال بصورت کلی شامل رزین اپوکسی و هاردنر مربوطه و افزودنی های مجاز دیگر خواهد بود .
4-زمان اجرای عملیات کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)با متراژ تقریبی 1000 متر چند روز کاری است ؟
یک هفته کاری خواهد بود.
5-استانداردهای آماده سازی سطوح کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)کدامند ؟
استاندارد DIN28052 از متداولترین استانداردهایی است که در زمینه آماده سازی کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) مورد استفاده قرار می گیرد .
7-دوام ( طول عمر ) کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)بطور معمول چقدر می باشد ؟
بسته به نوع بهره برداری و در صورت استفاده صحیح و تعمیر و نگهداری منظم و منسجم حداقل 10 سال عمر مفید این کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) خواهد بود .
8-مدت زمانی که باید صبر کرد تا بتوان پس از اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)بهره برداری کرد چقدر است ؟
بعد از 24 ساعت بعد از اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) قابل تردد و حداقل بعد از 72 ساعت قابلیت بهره برداری را خواهد داشت .
9- کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)را معمولاٌ در چند کد رنگی ( رال رنگی ) می توان ساخت و اجرا کرد ؟
معمولاٌ کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) در تمام کد رنگها صنعتی ( حدود 350 کد رنگ ) موجود می توان ساخت و استفاده نمود .
10- کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)را بر روی چه سطوحی قابلیت اجرایی کردن دارد ؟
کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) را معمولاٌ بر روی کلیه سطوح سنگ ، موزاییکی و بتونی و در موارد خاص نیز با انجام تحقیقات لازم قابلیت اجرایی دارند .
11-مقاومت اسیدی کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی)به چه میزان می باشد ؟
برای سنجش مقاومت اسیدی کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال(بهداشتی) باید نوع مواد اسیدی ، درجه حرارت ، PH و سایر اطلاعات تکمیلی از جمله نوع بهره برداری دیگر آن مشخص شود تا بتوان در این خصوص نظر داد .
12-آیا می توان از کفپوش اپوکسی آنتی باکتریا ل(بهداشتی)در محیط قلیایی ( بازی ) استفاده شود ؟
باید در این زمینه اطلاعات دقیقتری در دست داشت تا بتوان نظر داد.