رنگبندی کفپوش اپوکسی

با استفاده از کفپوش و پوششهای شرکت صنعت آریا که قابل ارائه در 245 رنگ مختف ارائه میگردد، میتوانید کلیه سطوح فلزی ، بتنی ، آسفالتی و… را در مقابل مواد خورنده ، سایش ، ضربه ، فشار مکانیکی و… ایزوله نمود.

شما میتوانید رال رنگ اپوکسی کفپوش صنعت آریا را مشاهده نمایید

مشاوره رایگان - کلیک کنید