ردیفعنوان پروژهمحل اجراءنام کارفرماسال اجرا
1تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتانجزیره کیشبازار بزرگ کیش82
2تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانستاد اجرائی امام( ره)82
3تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانکرجداروسازی دکتر صابری82
4تأمین مواد و اجرای پوشش اپوکسیتهرانوزارت نیرو83
5تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانپاساژکویتی ها83
6تأمین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیکتهرانصنایع هوا و فضا84
7تأمین مواد و اجرای پوشش پلی یورتانجزیره خارکاسکله نفتی T84
8تأمین مواد و اجرای ماستیک و کفپوش پلی یورتانجزیره خارکورزشگاه تختی84
9تامین مواد و اجرای کاشی ضد اسیدسمنانسرو شیمی84
10تأمین مواد کفپوش ورزشی پلی یورتاناقلیددانشگاه آزاد84
11تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسیداصفهانصنایع مهمات سازی84
12تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسیدتهرانصنایع شهید زین الدین84
13تأمین مواد عایق رطوبتی پلی یورتانبندر انزلیگمرگ بندر انزلی84
14تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانفروشگاه زنجیره ای رفاه84
15تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتانتهرانمهندسین مشاور تهران جوان84
16تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتانتبریزسازمان آب و فاضلاب85
17تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانبیمارستان شهید چمران85
18تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراننساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی85
19تامین مواد و اجرای ماستیک و کفپوش پلی یورتانمارونسد و نیروگاه  مارون85
20تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانپل موزه کریم خان85
21تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسیدپارچین تهرانصنایع شیمیایی صنایع دفاع85
22تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانآذربایجان – باکوسازمان بنادر85
23تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتانمشکین شهرشرکت مهندسی رهسرا85
24تأمین مواد و اجرای کفپوش  پلی یورتانتهرانزمین بازی سازمان تأمین اجتماعی85
25تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانصداو سیما85
26تامین مواد و اجرای کفپوش آرالیتکرجاسکان غرب85
27تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتانکرمانسالن الکترولیز صنایع  مس سرچشمه85
28تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسیدماهشهرشرکت مهندسی شفاب85
29تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی­یورتان و پوشش ضد اسیدقممولدان صنایع شیمی86
30تامین مواد و اجرای کفپوش آرالیتکرجفراز ایستا بنا86
31تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدماهشهرشرکت شفاب86
32تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیداصفهانفرآوری اورانیوم ایران86
33تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدماهشهرشرکت مانا86
34تأمین مواد و اجرای پلی یورتانتهرانشرکت داروئی پویش الک86
35تامین مواد و اجرای آجر و کاشی ضد اسیدتهرانکارخانجات شیمیایی آرسنج شیمی86
36تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدرفسنجانکارمانیا86
37تامین مواد کاشیکاری ضد اسیدنطنزسازمان انرژی اتمی ایران87
38تامین مواد کاشیکاری ضد اسیدکرمانشاهپتروشیمی بیستون87
39تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیاصفهانفرآوری اورانیوم ایران ( USF)87
40تأمین مواد و اجرای پوشش پلی یورتانتهرانپارک آبی آزادگان87
41تأمین مواد و اجرای ماستیک درزگیری پلی یورتانتهرانمنطقه 18شهرداری تهران87
42تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانآذربایجان – باکوپارک آبی و هتلAF87
43تأمین مواد و اجرای کفپوشFRP پلی یورتانتهرانسازمان زیبا سازی شهرداری87
44تامین مواد و اجرای پوشش مخازنتهرانبنیاد مستضعفان87
45تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراناداره کل تامین اجتماعی استان تهران87
46تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانصا ایران87
47تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیقزوینشرکت ریز موج سیستم87
48تأمین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیکبابلسرداروسازی87
49تأمین مواد و اجرایماستیک پلی یورتانقمبیمارستان شهید بهشتی87
50تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدتهرانتوانیر (نیروگاه طرشت)87
51تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدماهشهرپتروشیمی رازی87
52تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدماهشهرپتروشیمی بندر امام (نوآوران ماهشهر)87
53تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدماهشهرپتروشیمی بندر امام (کیمیا)87
54تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانصداو سیمای تهران88
55تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیهمدانصداو سیمای مرکز همدان88
56تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانداروسازی حکیم88
57تأمین مواد و اجرای پوشش ضد اسید و FRPعسلویهپتروشیمی مروارید88
58تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدماهشهرپتروشیمی تندگویان88
59تأمین مواد و اجرای ماستیک درزگیر پلی یورتانکرمانشرکت بلند طبقه88
60تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانشرکت دارو سازی  سها88
61تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانبیمارستان طالقانی88
62تامین مواد و اجرای پوشش ضد اسیدFRPنجف آبادشرکت دارکوب88
63تأمین مواد درزگیر پلی یورتان و کفپوش اپوکسیتهرانپارس خودرو88
64تامین مواد و اجرای پوشش ضد اسیدFRPاراکنیروگاه برق شازند88
65تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانسازمان علمی و پژوهشی تحقیقاتی88
66تأمین مواد پوشش پلی یورتانتهرانجهاد تحقیقات ارتش جمهوری اسلامی ایران88
67تأمین موادو اجرای کفپوش اپوکسیشیرازصنایع لبنیاتی رامک88
68تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانبیمارستان شهید رجایی88
69تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهران( سیهاوی ) بوش آلمان88
70تامین مواد و اجرای کفپوش و پوشش دیوار اپوکسیسمنانداروسازی جامدات آفاق88
71تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیشیرازسرم سازی88
72تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان و اپوکسیهشتگردمحصولات کاغذی لطیف88
73تامین مواد و اجرای سیستم ضد خوردگی FRPهشتگردمحصوبلات کاغذی لطیف88
74تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانراه آهن جمهوری اسلامی ایران88
75تامین مواد و اجرای پوشش نمای پلی یورتان اکرولیکتهرانبرج هرمزان88
76تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و پلی یورتانتهرانسپاه پاسداران انقلاب اسلامی88
77تامین مواد و اجرای کفپوش بتن سخت رنگیشیراززندانهای فارس88
78تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیهرات – افغانستانعمار برتر88
79تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانپوشش تهران نوید88
80تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی انتی الکترو استاتیک کانداکتیوتهرانکابل سازی ایران88
81تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی انتی باکتریالتهراندارو پخش88
82تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریالکرجپاک دارو88
83تامین ملات ضد اسید سیلکات پتاسیمماهشهرکیمیا89
84تامین ملات ضد اسید فورانعسلویهعمران ساحل89
85تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی بهداشتیتبریزدارو سازی شهید قاضی تبریز89
86تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی بیمارستانیآملبیمارستان امام رضا (ع)89
87تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی آرالیتتهرانشورای نگهبان89
88تامین مواد و اجرای کفپوش بتن آرالیتاصفهانسفید مرغ اصفهان89
89تامین مواد کفپوش اپوکسی داروییتهراندارو سازی جابربن حیان89
90تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانسازمان تحقیقات و مسکن89
91تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانخرمشهراداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر89
92تامین مواد اجرای پوشش پلی یورتان وسیستم آببندیمحمدی شهر(تصفیه خانه)آبانگان صنعت89
93تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسیدعسلویهپتروشیمی پردیس89
94تامین ملات ضد اسید فورانتهرانشرکت تجهیز صنعت89
95تامین مواد و اجرای کفپوش ورزشی پلی یورتانتهرانسازگار مبتکران89
96تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیاهوازکشت و صنعت امیر کبیر89
97تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیکتهرانفروشگاه هایسنس89
98تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیکتبریزجهاد دانشگاهی89
99تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیکتهرانصنایع شهید باقری89
100تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیکتهرانهوافضا- صنایع شهید اعلم الهدی89
101تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانپارک فناوری ستاد ریاست جمهوریشرکت پردازش سامانه های پایدار89
102تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی مسلحکرمانشرکت لاوان تابلو89
103تامین مواد و اجرای سیستم FRPکرمانشرکت کانی مس(پروژه میدوک)89
104تامین مواد و اجرای سیستم سرامیک لاینینگکرمانشرکت کانی مس(پروژه میدوک)89
105تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی ضد اسیدکرمانشرکت کانی مس(پروژه میدوک)89
106تامین مواد و اجرای پوشش رنگ اپوکسی و پلی یورتانکرمانشرکت کانی مس(پروژه میدوک)89
107تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلحشیرازشرکت رامک بیتا89
108تامین مواد واجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیوکرجدرمانگاه کوهسار89
109تامین ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیمتهرانشرکت پتروسازه89
110تامین مواد و اجرای سیستم سرامیک لاینیکعراق(کربلا )شرکت وریج(ستاد عتبات)89
111تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلحتهرانفروشگاه زنجیره ای یاس89
112تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیوعراق(کربلا)شرکت وریج(ستاد عتبات)89
113تامین مواد و اجرای سیستم FRPتهراندهکده آبی  پارس89
114تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانبیمارستان مهدیه89
115تامین مواد واجرای سیستم آببندیتهراندهکده آبی پارس89
116تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانصدا و سیما (شبکه العالم)89
117تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلحقمنمایندگی کیا موتورز89
118تامین مواد کاشی ضد اسید و ملات ضد اسیدتهرانشرکت فراب89
119تامین کاشی ضد اسید و ملات ضد اسیدتهرانشرکت زلال ایران89
120تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهراندهکده آبی پارس89
121تامین ملات ضد اسید فورانشیرازشرکت مشاوره فارس89
122تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکرمانشاهشرکت باختر بیو شیمی89
123تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاصفهاننفت سپاهان89
124تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکاصفهاننفت سپاهان89
125تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیآملبیمارستان امام خمینی89
126تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیقزوینشرکت ریز موج سیستم89
127مشاوره تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسیتهرانپاک دارو89
128تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلوراصفهانداروسازی ریحانه اصفهان89
129تامین مواد و اجرای ماستیک پلی یورتانپرندنیروگاه پرند89
130تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیهشتگردماشین سازی عابدی90
131تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانتولید دارو90
132تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیورامینمهرگام خودرو پارس90
133تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانچاپ بانک ملت90
134تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانخوارزمی90
135تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاصفهانروغن نباتی گل نهان90
136تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانصنایع الکترونیک زعیم90
137تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش  اپوکسیتهرانپلاستیک نادی90
138تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی الکترو استاتیکتهرانشرکت دالمن90
139تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانرستوران آپاچی90
140تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیپرندایران ارقام90
141تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسینهاوندصنایع سیمان نهاوند90
142تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکنهاوندصنایع سیمان نهاوند90
143تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی مسلحگرگانشرکت اسپندان نو آور90
144تامین مواد و اجرای سیستم آبندیتهرانپروژه امام رضا شهرداری منطقه 790
145مشاوره، تامین مواد و اجرای بتن سختتهرانپروژه امام رضا شهرداری منطقه 790
146تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهراندانشگاه علوم پزشکی تهران90
147تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پارکینگتهرانپروژه امام رضا شهرداری منطقه 790
148تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش  پلی یورتانتهرانشرکت ارتعاشات صنعتی90
149تامین مواد سیستم سرامیک لاینینگ و آبندیماهشهرپتروشیمی خوزستان90
150تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیبندرعباسفدک صنعت سپاهان90
151تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیوکرجدرمانگاه چهار باغ90
152تامین مواد و اجرای سیستم سرامیک لاینیگاصفهانقند نقش جهان90
153تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاهوازجهان کوثر90
154تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت اتود90
155تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی آنتی استاتیکتهرانصنایع صنیع خانی90
156تامین مواد و اجرای سیستم آبندی با فوم پلی یورتانکرمانشاهپتروشیمی کرمانشاه90
157تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانباور نوین90
158تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاهوازماشین سنگین آریا (کاترپیلار)90
159تامین مواد و اجرای سیستم بتن گرانیتی( آرالیت)تهراننمایندگی هیوندا(رسالت)90
160تامین مواد و اجرای سیستم  کفپوش اپوکسیتهرانخانه هنرمندان90
161تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانکلینیک پردیس90
162تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلحتهرانجهاد تحقیقات ارتش90
163تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلحپلدختربیمارستان امام خمینی90
164تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلحتهرانآقای دانشمند90
165تامین مواد و اجرای سیستم پوشش اپوکسی دیوارتهراندانشکده علوم پزشکی تهران91
166تامین مواد و اجرای سیستم پوشش اپوکسی دیوارتهرانمرکز تحقیقات صنایع الکترونیکی91
167تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آزمایشگاهیقزوینشرکت تهران سیمین فر91
168تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیبندر عباسشرکت آلمینیوم المهدی91
169تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکس آنتی استاتیک کانداکتیوتهرانشرکت کیسون91
170تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش و پوشش دیوارتهراندارو سازی الحاوی91
171تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسیشهرک صنعتی کاوهصنایع آلمینیوم پارس91
172تامین مواد ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیمتهرانصنایع آرا سنج شیمی91
173تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیوسمنانصنایع شهید همت91
174تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسیدشهرک صنعتی کاوهصنایع آلمینیوم پارس91
175تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی مخازندلیجانشرکت ساینای دلیجان91
176تامین مواد و اجرای سیستم پوشش اپوکسی پارکینگتهرانبرج پروین91
177تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش آرالیتساریدخانیات ساری91
178تامین مواد و اجرای سیستم FRPکهریزکهاشم لو91
179تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسیداصفهانشیاسی91
180تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسیدکرمانمس سرچشمه شهر بابک91
181تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتانشیرازبیمارستان دنا شیراز91
182تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پلی یورتانتهرانهایپرسان91
183تامین مواد سیستم کاشی کاریکرمانشاهپالایشگاه نفت کرمانشاه91
184تامین مواد ملات ضد اسید فوران و کاشی ضد اسیدعسلویهپتروشیمی پردیس91
185تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانمرکز مخابرات توحید91
186تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش ورزشی پلی یورتاناهوازسینو پک (شرکت ملی نفت چین)91
187تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتان پل عابر پیادهقزویندانشگاه آزاد اسلامی قزوین91
188تامین مواد سیستم ترمیم کننده بتنیشیرازکار گستر91
189مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیساوهسینا کاشی92
190مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی آنتی باکتریالتهرانکلینیک به سیما92
191مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانهواپیمایی ماهان92
192مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت باغ ایرانی92
193مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتانتهرانسفارت چین92
194مشاوره ، تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگتهرانساختمان بانک پارسیان92
195مشاوره ، تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیاشتهاردشرکت هیمالیا92
196مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاشتهاردشرکت پالیز طب92
197مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانپژوهشگاه فضایی ایران92
198مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشیرازشرکت مینو (قاسم ایران )92
199مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانکلینیک دندان پزشکی ونک92
200تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت حامی امید92
201تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهراندانشگاه تهران92
202تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیپاکدشتکارخانجات صنعتی اخوان جم92
203تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیبابلشرکت قاسم ایران شعبه بابل92
204تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیبوشهربیمارستان سلمان فارسی بوشهر92
205تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانداروسازی ابوریحان92
206تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیقزوینچاپ و بسته بندی آسان قزوین92
207تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت بیو دارو92
208تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانسازمان سنجش و آموزش کشور92
209تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلورشیرازمرکز اعتیاد پرتو شیراز92
210تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلوراهوازبیمارستان نفت اهواز92
211تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکآبادانشرکت نصب نیرو93
212تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاهوازشرکت صنایع پلاستیک خوزستان93
213تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاصفهانرشد و طیور زواره93
214تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشهریارصبا باطری93
215تامین مواد و اجرای سیستم پوشش آبندیاراکآبخیزداری93
216تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی دکوراتیوتهرانپدیده93
217تامین مواد و اجرای ماستیک درزگیر پلی یورتانارومیهقاسم ایران ( مینو)93
218تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بهداشتیکرمانشاهشرکت آریان سرنگ93
219تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشیرینی فروشی ناتلی 93
220تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاهوازشرکت ار تباط ایرانیان اروند93
221تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت قطعه سازان خزر کوشا 93
222تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسید یاسوجشرکت صنایع کشاورزی کوثر 93
223تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسییاسوجشرکت صنایع کشاورزی کوثر93
224تامین مواد و اجرای سیستم پوشش ضد اسیدFRPیاسوجشرکت صنایع کشاورزی کوثر 93
225تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت کران پلیمر پارت93
226تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت کارا پست 93
227تامین مواد ماستیک پلی اورتان رامسرفرودگاه رامسر  93
228تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک ساوهشرکت KWC93
229تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران مدرسه پیروزی (صدرا )93
230تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهرانمجتمع تجاری کورش93
231تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریالزنجانشرکت صنایع پزشکی مدد بخش93
232اجرای بتن ریزی و کفپوش اپوکسی تهرانشرکت کاران سون آریا 93
233تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی ملایرشرکت تولیدی منسوج کیان کرد 93
234تامین مواد و اجرای سیستم پوشش FRPسمنانشرکت کلران 93
235تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکاصفهانشرکت برق سازه اصفهان 93
236تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانشرکت ایران یاسا93
237اجرای بتن ریزی طارمشرکت کشت و صنعت نگین سبز 93
238تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیطارمشرکت کشت و صنعت نگین سبز 93
239تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی93
240تامین مواد و اجرای بتن سخت گرانیتی ( آرملات ) تهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی93
241تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهرانشرکت ابنیه کار93
242تامین مواد و اجرای بتن سخت گرانیتی ( آرملات ) تهرانشرکت ابنیه کار93
243تأمین مواد و اجرای  سیستم پوشش ضداسید مخازن FRPکرمانپالایشگاه مس خاتون آباد93
244تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش پلی یورتان صنعتیشهریارشرکت کاله تهران 93
245تأمین موادو اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت ثامن ارتباط عصر93
246تأمین موادواجرای سیستم بتن ریزیتهرانشرکت ساختمانی کاران سون آریا93
247ترمیم کفپوش اپوکسیملایرشرکت کیان کرد93
248تأمین مواد و اجرای کفپوش آنتی باکتریالتهرانبیمارستان آیت ا… کاشانی93
249اجرای کاتر بتن تبریز آسان پرداخت پرشین 93
250تأمین موادواجرای سیستم کفپوش اپوکسی تبریز آسان پرداخت پرشین93
251تأمین موادواجرای سیستم کفپوش اپوکسیشیراز شرکت اسفدان93
252تأمین موادواجرای رنگ اپوکسی بهداشتی دیوار شیراز شرکت شیرازسرم93
253تأمین موادواجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانباغ ایرانی (پروژه وزراء )93
254اجرای روکش اپوکسی اراک شرکت صنایع فراتوسعه کیاسا 93
255تأمین موادوکاشیکاری ضداسیدشیروان شرکت پل ودژ93
256تأمین مواد و ملات ضد اسید فورانشیروان شرکت پل ودژ93
257تأمین مواد اجرای سیستم کفپوش آنتی استاتیکتهرانشرکت سازمان بورس 93
258تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت هواپیمایی پویا 93
259سیستم اجرای کاشی کاری ضداسیدکرجشرکت فن آوری زیستی گرا 93
260تأمین موادو اجرای سیستم کفپوش پلی یورتانکرجشرکت فن آوری زیستی گرا93
261ماستیک  پلی یورتان دو جزئیرامسرشرکت خانه سازی خانه ساز گستر گیل93
262تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسیاهوازشرکت آبان رود تدبیر93
263تأمین مواد واجرای سیستم پوشش اپوکسی دیواراهوازشرکت آبان رود تدبیر93
264تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت باغ ایرانیان ( پروژه کافی شاپ )93
265تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان ورزشیتهرانمدرسه حافظ93
266تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانپل های عابر – شهرداری تهران93
267تأمین مواد اجرای سیستم کفپوش آنتی استاتیکاشتهاردشرکت نواتیس طب93
268تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسی صنعتیاشتهاردشرکت نواتیس طب93
269تأمین مواد و اجرای لکه­گیری کفپوش اپوکسیگیلانشرکت پایاژیک93
270تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی رمپ پارکینگتهرانمهندس جعفری93
271تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتانشیرازبیمارستان دنا93
272تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلوراهوازبیمارستان گلستان اهواز93
273تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورگچساربیمارستان شهید رجایی گچساران93
274تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورهشتگرد کرجداروسازی آرام دارو هشتگرد کرج93
275تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورگیلانبیمارستان املش گیلان93
276تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان قطب الدین شیرازی93
277تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان شهید فقیهی نژاد شیراز93
278تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی داستتهرانشرکت اصالت اندیشان نیک94
279تأمین مواد و اجرای سیستم اپوکسی آنتی استاتیک کاندیداکتیوتهرانبیمارستان لبافی نژاد94
280تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکرجشرکت هیمالیا94
281تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش ورزشی پلی یورتانلرستاناداره کل ورزش و جوانان94
282تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکدزفولبیمارستان امام حسن مجتبی(ع)94
283تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت رایا چوب94
284تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیسلفچگانشرکت ایلیا ساعی94
285تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگرمسارشرکت عطر اتحاد پایتخت94
286تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پارکینگتهرانساختمان اداری بانک پارسیان94
287تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیمشهدسالاری 294
288تأمین مواد و اجرای سیستم FRPسمنانشرکت کلران94
289تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسینیروگاه مارون ( اهواز )شرکت آبان رود تدبیر94
290تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و بتن ریزیتهرانسازه پویش94
313تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگرمسارتجهیزات پزشکی تریتا94
314تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانهتل پارسیان94
315تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیقزویننیرو محرکه94
316تأمین مواد  و اجرای سیستم ضد اسید فورانسمنانشرکت فن آوران پارسیان94
317تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلورشیرازبیماستان سوانح و سوختگی امیرالمومنین شیراز94
318تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان دکتر فرهمند شیراز94
319تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورتهرانآزمایشگاه رازی ایرانشهر94
320تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلوراراکبیمارستان امیرالمومنین اراک94
321تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورآبادهبیمارستان جدید الاحداث آباده94
322تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلورقزوینبیمارستان ولایت قزوین94
323تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورقزوینبیمارستان ولایت قزوین94
324تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورگرگانبیمارستان آذر گرگان94
325تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلوررشتبیمارستان پارس رشت94
326تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورتهرانبیمارستان طالقانی تهران94
327تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورگرگانبیمارستان ال جلیل اق قلا گرگان94
330تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان فاطمه الزهرا لارستان فارس94
343تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشیرازمهران ریتون پاسارگاد95
344تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانتوسن تجهیز95
346تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانرستوران بوف95
347تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش رولیدزفولبیمارستان گنجویان95
350تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی به همراه بتن ریزیتهرانپژوهشکده مصباح95
353تأمین مواد و اجرای سیستم ماستیک دوجزیی پلی یورتانتهرانبیز95
354تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکیشعطرآوران الیزه کیش95
356تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکرمانشاهمارپیچ باختر95
357تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگناوهمعیار گستر گناوه95
358تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت ژیهات95
359تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتبریزشرکت داداش برادر(شونیز)95
360تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشیرازآلفا لاوال95
361تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی باکتریالدوروددرمانگاه شهدای کارگر95
362تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیعسلویهپتروشیمی دماوند95
363تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانبیمارستان جذامی95
364تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگرمسارآقای محسنی- شرکت امپریال95
365 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکمس سرچشمهفکور صنعت95
366تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و پوشش اپوکسی دیواربندرعباسپدرام طب95
367تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و  آنتی استاتیکقزوینتوان ره صنعت95
368تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان بعثت اشکنان فارس95
369تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان دکتر خدا دوست شیراز95
370تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورلارستانبیمارستان فاطمه الزهرا مهر لارستان95
371تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورمشهدبیمارستان فریمان مشهد95
372تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلوردزفولبیمارستان گنجویان دزفول95
373تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازسالن کنفرانس علوم پزشکی شیراز95
374تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازکلینیک آزادی شیراز95
375تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازهتل هما شیراز95
376تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورتهرانشرکت ریل پرداز سیستم تهران95
377تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورایلامبیمارستان کوثر ایلام95
378تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورساریبیمارستان میلاد نور ساری95
379 تامین مواد آنتی استاتیکقزوینپادگان جواد نیا95
380تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانسازه پویش95
381تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و پوشش دیوارتهرانپوشش طب سما95
382تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانزندان اوین95
383تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیرشتپایا کلاچ95
384تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتبریزپیستون ایران95
385تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهراندانشگاه امیر کبیر95
386تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیرشتفرآوری و ساخت95
388تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیاصفهانفکور مغناطیس96
389تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیسمنانتجیران96
390تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانسامان توان راد- فرودگاه امام 96
391تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیککرجکلینیک نوردیدگان96
392تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیعسلویهپتروشیمی پردیس96
394تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیکرمانشاهمارپیچ باختر96
395تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهران دانشگاه امام جعفر صادق96
396تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیجزیره خارکخارک گستر صدف96
397تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراننفت پارس96
398تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانمجتمع آموزشی مشکات96
399تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک عسلویهپتروشیمی کاویان96
400تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیساوهشیرآلات kwc96
401تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانانبار خصوصی بعثت96
402تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیگلپایگانخیریه رئوفی96
403تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیهمدانسردخانه کوشا تجارت سدید96
404تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیپارک پردیسدایو پارس96
405تامین مواد و اجرای بتن مسلح و کفپوش اپوکسیتهراننماد سازه جنوبدر حال اجرا
406تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراناصالت اندیشان نیک96
407تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیرشتنئوپان فومناتدر حال اجرا
408تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانکیشرنگ سینا96
409تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکرفسنجانفناوران پارسیان96
410تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و اپوکسی آنتی استاتیکآنتی استاتیکچابهارعمران سدید آسیا96
411تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانسازه پویش96
412کفسازی با بتن صنعتیکرجپادگان افشردی94          
413تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانپارس گرما94          
414تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکشهرستان بانهبیمارستان صلاح الدین ایوبی94          
415تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهراناندیشه نگار پارس (بانک آینده)94          
416کفسازی با پوشش صنعتیتهرانپارس مینو-شرکت قاسم ایران94          
417تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانهوا و فضا94          
418تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بهداشتیتهرانآزمایشگاه زیباشهر94          
419تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانرمیس94          
420کفسازی با پوشش صنعتیتهرانکشتار گاه صنعتی سمانه مرغ94          
421تأمین مواد و اجرای سیستم بتن ریزی و کفپوش اپوکسیتهرانبام دربند294          
422تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشمس آبادافق صنعت مدیسا94          
423تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکاشانمجتمع فولاد کویر94          
424کفسازی با بتن لیسه ایتهرانایستگاه BRT منطقه 994          
425تأمین مواد کفپوش اپوکسیمشهدتابان نیرو94          
426تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانچاپخانه بانک ملت94          
427تامین مواد ملات ضداسیدتهرانخانه و سرامیک94          
428کفسازی با پوشش صنعتیکردستانشرکت لاستیک سازی بارز94          
429تامین موادکفپوش پلی یورتانتهرانآقای حیدری94          
430تأمین مواد کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانبسا پلیمر94          
431تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکرجشهر کتاب94          
432کفسازی با پوشش صنعتیسنندجشرکت سامان فلز غرب94          
433تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیقزوینپارسا پلیمر شریف94          
434تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگرمسارتجهیزات پزشکی تریتا94          
435تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانهتل پارسیان94          
436کفسازی با بتن لیسه ایخرمدشتمحوطه کارخانه پگاه باطری94          
437تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیقزویننیرو محرکه94          
438تأمین مواد و اجرای سیستم ضد اسید فورانسمنانشرکت فن آوران پارسیان94          
439تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلورشیرازبیماستان سوانح و سوختگی امیرالمومنین شیراز94          
440کفسازی با پوشش صنعتیتهرانکارواش هواپیمایی فرودگاه مهرآباد94          
441تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان دکتر فرهمند شیراز94          
442تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورتهرانآزمایشگاه رازی ایرانشهر94          
443تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلوراراکبیمارستان امیرالمومنین اراک94          
444کفسازی با پوشش صنعتیتهرانانبار ضایعات فرودگاه مهر آباد94          
445تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورآبادهبیمارستان جدید الاحداث آباده94          
446تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلورقزوینبیمارستان ولایت قزوین94          
447تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورقزوینبیمارستان ولایت قزوین94          
448کفسازی با پوشش صنعتیتهرانپادگان شوشتری94          
449تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورگرگانبیمارستان آذر گرگان94          
500تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلوررشتبیمارستان پارس رشت94          
501تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورتهرانبیمارستان طالقانی تهران94          
502کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیاهوازفولاد خوزستان94          
503تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورگرگانبیمارستان ال جلیل اق قلا گرگان94          
504تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان ولی عصر لامرد فارس94          
505کفسازی با پوشش صنعتیرشتانبار مرکزی چای گلستان94          
506تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازمرکز رشد بیوتکنولوژی شیراز94          
507کفسازی با پوشش صنعتییزدکشتارگاه صنعتی94          
508تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان فاطمه الزهرا لارستان فارس94          
509تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازدنشگاه علوم پزشکی شیراز94          
510تأمین مواد سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکعسلویهپتروشیمی کاویان95          
511کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهرانپارکینگ مجتمع مسکونی صابرین94          
512سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و پوشش اپوکسی دیوارزنجانزنجان سیستم95          
513تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیعسلویهپتروشیمی پردیس95          
514کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهراننوشابه پپسی-شرکت ساسان95          
515تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیاهوازفولاد اکسین خوزستان95          
516تأمین مواد سیستم کفپوش اپوکسی شفافتهرانآقای مه نیا95          
517کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهرانآب معدنی-شرکت ساسان95          
518تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانآقای آخوندی95          
519تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکرمانمدیران خودرو95          
520کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهرانانبار شکر 1و 2-شرکت ساسان95          
521تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی به همراه بتن ریزیتهرانآقای نجم آبادی95          
522تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شفافتهرانبیمارستان پاستور نو95          
523تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانآقای هدایتی95          
524کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهرانشرکت ساسان95          
525تامین مواد ملات ضد اسید فورانبندر عباسفرادست فلات ستاره95          
526تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشیرازمهران ریتون پاسارگاد95          
527کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهرانانبار نوشابه مرکزی-شرکت ساسان95          
528تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانتوسن تجهیز95          
529تأمین مواد و اجرای کفپوش سیستم mmi آلمانتهرانگروه بهشهر95          
530کفسازی با پوشش صنعتی ملاتیتهرانتصفیه خانه-شرکت ساسان95          
531تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانرستوران بوف95          
532تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش رولیدزفولبیمارستان گنجویان95          
533کفسازی با بتن لیسه ایبابلایران خودرو95          
534بتن ریزیتهرانصنایع نظامی95 
535تامین مواد اپوکسی و ملات ضد اسید فورانزنجانآراز سهند پلیمر95 
536تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی به همراه بتن ریزیتهرانپژوهشکده مصباح95 
537کفسازی با پوشش صنعتیتهرانشرکت همبافت95 
538تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی رمپ پارکینگتهرانآقای عباسپور95 
539تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیزنجانشرکت دارویی مددبخش95 
540کفسازی با پوشش صنعتیکرجکرمان خودرو95 
541تأمین مواد و اجرای سیستم ماستیک دوجزیی پلی یورتانتهرانبیز95 
542تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکیشعطرآوران الیزه کیش95 
543کفسازی با پوشش سخت صنعتیتهرانمجتمع تجاری تفریحی رضوان95 
544تامین مواد و اجرای بتن ریزیتهرانآقای عسگری95 
545تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیکرمانشاهمارپیچ باختر95 
546کفسازی با پوشش سخت ملاتی و اپوکسیتهراننماینده تویوتا اتو خندان95 
547تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگناوهمعیار گستر گناوه95 
548تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانشرکت ژیهات95 
549اجرای رزین و خط کشیتهرانپارکینگ مجتمع مسکونی صابرین95 
550تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتبریزشرکت داداش برادر(شونیز)95 
551تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیشیرازآلفا لاوال95 
552تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی باکتریالدوروددرمانگاه شهدای کارگر95 
553کفسازی با پوشش سخت صنعتیتهرانکارواش آریا95 
554تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیعسلویهپتروشیمی دماوند95 
556تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیتهرانبیمارستان جذامی95 
557تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسیگرمسارآقای محسنی- شرکت امپریال95 
558کفسازی با پوشش سخت صنعتیتهرانپروژه آسمان95 
559تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکمس سرچشمهفکور صنعت95 
560تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و پوشش اپوکسی دیواربندرعباسپدرام طب95 
561استراپ کفسازی با پوشش سخت صنعتیتهرانانبار شرکت ساسان95 
562تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و آنتی استاتیکقزوینتوان ره صنعت95 
563تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان بعثت اشکنان فارس95 
564پوشش سخت ملاتیسید آبادپمپ بنزین95 
565تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازبیمارستان دکتر خدا دوست شیراز95 
567تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورلارستانبیمارستان فاطمه الزهرا مهر لارستان95 
568تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورمشهدبیمارستان فریمان مشهد95 
569بتن سخت صنعتیتهرانتفرجگاه ارتش95 
570تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلوردزفولبیمارستان گنجویان دزفول95 
571تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازسالن کنفرانس علوم پزشکی شیراز95 
572تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازکلینیک آزادی شیراز95 
573تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورشیرازهتل هما شیراز95 
574بتن سخت ترمیمی ضخامت پایینتهرانتعمیرگاه یخچال -شرکت ساسان95 
575تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورتهرانشرکت ریل پرداز سیستم تهران95 
576تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورایلامبیمارستان کوثر ایلام95 
577تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلورساریبیمارستان میلاد نور ساری95 
578بتن سخت پودریتهرانشرکت همبافت95 
579تامین مواد آنتی استاتیکقزوینپادگان جواد نیا95 
580تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانسازه پویش95 
581تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و پوشش دیوارتهرانپوشش طب سما95 
582بتن سخت پودریتهرانکارواش ممتاز95 
583تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانزندان اوین95 
584تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیرشتپایا کلاچ95 
585کفسازی با پوشش سخت صنعتیاصفهانکشتارگاه هامون مرغ مبارکه95 
586تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتبریزپیستون ایران95 
587تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهراندانشگاه امیر کبیر95 
588کفسازی با پوشش سخت صنعتیتهرانشرکت بیوسان فارمد95 
589تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیرشتفرآوری و ساخت95 
590تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانتوربو کمپرسور البرز95 
591کفسازی با پوشش سخت صنعتیماسالمدرسه خیریه95 
592تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیاصفهانفکور مغناطیس96 
593تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیسمنانتجیران96 
594تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانسامان توان راد- فرودگاه امام96 
595کفسازی با پوشش سخت پودریورامینپمپ بنزین96 
596تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیککرجکلینیک نوردیدگان96 
597بتن لیسه کفپوش اپوکسیآملکاله96 
598تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیعسلویهپتروشیمی پردیس96 
599بتن لیسه ای کفپوش اپوکسیتهرانشرکت مصباح96 
600تامین مواد کفپوش اپوکسیرشتسبحان دارو96 
601کفسازی با پوشش سخت صنعتیتهرانپروژه آسمان96 
602تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیکرمانشاهمارپیچ باختر96 
603بتن سخت پودریتهرانپمپ بنزیتن 23096 
604تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراندانشگاه امام جعفر صادق96 
605بتن لیسه ایتهرانمحوطه انبار خرم96 
606تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیجزیره خارکخارک گستر صدف96 
607تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراننفت پارس96 
608بتن سخت پودریتهرانپمپ بنزین 29 ستارخان96 
609تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانتهرانمجتمع آموزشی مشکات96 
610بتن سخت لیسه ای و کفپوش اپوکسیتهرانموتور خانه برج آسمان96 
611تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیکعسلویهپتروشیمی کاویان96 
612بتن سخت پودریتهرانکارواش فرجام96 
613تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیساوهشیرآلات kwc96 
614تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانانبار خصوصی بعثت96 
615بتن سخت پودری و کفپوش اپوکسیتهرانپارکینگ بیمارستان نیکان96 
616تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیگلپایگانخیریه رئوفی96 
617تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیهمدانسردخانه کوشا تجارت سدید96 
618بتن سخت لیسه ای و کفپوش اپوکسیتهرانپروژه آسمان هیلی پد96 
619تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیپارک پردیسدایو پارس96 
620تامین مواد و اجرای بتن مسلح و کفپوش اپوکسیتهراننماد سازه جنوبدر حال اجرا 
621تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهراناصالت اندیشان نیک96 
622تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیرشتنئوپان فومناتدر حال اجرا 
623تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتانکیشرنگ سینا96 
624تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکرفسنجانفناوران پارسیان96 
625تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و اپوکسی آنتی استاتیکآنتی استاتیکچابهارعمران سدید آسیا96 
626تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکتهرانسازه پویش96 
627تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسیتهرانتلورانس96