منو

بررسی وضعیت سطوح بتونی

توسط میلاد محمدی
4 دیدگاه

برای اجرای انواع کفپوش ، پوشش ، مخصوصا کفپوش (روکش ) اپوکسی صنعتی ، کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال (بهداشتی) ، کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک ، روکش و پوشش اپوکسی ، کفپوش اپوکسی ضد اسید ، کفپوش پلی یورتان ، کفپوش پلی یورتان صنعتی ، کفپوش پلی یور تان ورزشی باید آماده ساز ی سطوح به نحوه مناسب و استاندارد انجام گیرد که در این مقاله سعی شده است این شرایط معرفی گردد .


مقدمه:
سازه های بتونی که در معرض مواد شيميايي خورنده قرار می گيرند مي بايست دارای شرايطی باشند که بتوان بر روی آنها پوشش های ضد خوردگی شامل انواع پوشش های رزينی، کاشي کاری و آجرکاری صد اسيد را اجرا نمود. پوشش ها و لاينينگ های ضد خوردگی مي بايست به صورت محکم و مطمئن به سطح بتونی زير کار بچسبند که در اين خصوص سازه بتونی بايد طوری ساخته و اجرا گردد که دارای ماکزيمم قدرت نگهداری پوشش و نيز از مقاومت کششی خوبی برخوردار باشد.
بطور کلی پوشش ها و لاينينگ های حفاظتی پشتيبان و نگهدارنده خود نمي باشند (بجز لاينينگ داخل پيت ها و مخازن که در آنجا پوشش از يک خود پايداری و ايستايي مناسب برخوردار مي باشد) و معمولا در مقابل تنش های خمشی ضعيف عمل مي کنند.
بنابراين سازه بتونی مسلح بايد بتواند تا حد امکان از تغيير شکل های ناشی از بارهای خمشی و ارتعاشی جلوگيری کند همچنين مي بايست از ايجاد ترک در بتون که ناشی از نشست و يا انقباض بتون مي باشد و نيز بارهای تنشی جلوگيری گردد.
با توجه به اينکه پوشش ها و مواد حفاظتی دارای مشخصات فيزيکی بسيار متفاوت با بتون مي باشند لذا بارهای ناشی از آن مي بایست در نظر گرفته شده و محاسبه گردد. به خصوص زمانی که سازه بتونی تحت تاثير دماهای بالا قرار مي گيرد.
باتوجه به موارد فوق الذکر می توان به نتايج بشرح ذيل برسیم ودرآماده سازی سطوح کف پوش ها ، پوشش ها وکلا"در سیستم های حفاظت سطوح بکار ببریم و در صورتي که این موارد در سازه های در معرض مواد شيميايي خورنده رعايت نگردد، عواقب بسيار خطرناکی به وجود خواهد آمد :
1- ساختمان بايد مطابق با قوانين جاری برای تحمل کليه بارهای قابل انتظار شامل تنش های حرارتی به درستی محاسبه گردد. در ضمن در صورتي که قرار باشد يک لايه حايل يا بازدانده (membrane) بر روی بتون اجرا گردد، بايد از ايجاد ترک در آن که معمولاً در کارهای ساختمانی معمولی مجاز مي باشد تا امکان اجتناب گردد.
2-جزئيات نقشه آرماتوربندی بايد به دقت بر طبق محاسبات (مقاومت در مقابل گشتاورها و نيروهای برشی، عدم وجود انکر فولادی حمال بار در منطقه تنش کششی و غيره) اجرا گردند.
3- قالب بندی، ريختن و فشرده سازی بتون و خم کردن، قراردادن و اتصال آرماتورها بايد در محل ساختمان مطابق با نقشه مهندس ساختمان اجرا گردد.
4-تجربه نشان داده است که بهترين سطح بتونی جهت اجرای پوشش ها حفاظتی، سطوحی است که بصورت تخته ماله ای (ماله چوبی) اجرا شده است چرا که از لحاظ زبری مناسب بوده و ماکزيمم باندينگ مکانيکی را با پوشش بر قرار مي کنند. در صورتي که سطوح بتونی با روش قالب بندی فلزی اجرا شده باشند مي بايست با روش هايي مانند سند بلاست به زبری مورد نياز رسيد. سطوح بتونی صاف که در نتيجه استفاده از مواد کمکی برای جدا شدن قالب بندی و استفاده از قالب بندی فولادی حاصل مي گردند عليرغم جذابيتی و زيبايي که دارند؛ سطوح مناسبی جهت اجرای پوشش های رزينی نمي ب

 

گالری تصاویر

سایر موارد