منو

ایمنی در صنعت رنگ

در این مقاله تعریف کاشی ضد اسید ، مشخصات کاشی ضد اسید ، نحوه تست کیفیت ضد خوردگی کاشی ضد اسید ، ویژگیهای کاشی ضد اسید ، اندازه های کاشی ضد اسید ، ضخامت کاشی ضد اسید ، روش آزمون مقاومت اسیدی کاشی ضد اسید ، سعی شده است به تفکیک بیان شود .
 


خلاصه مقاله:
بطور کلی مواد سرامیکی که بر پایه SiO2 و Al2O3 میباشند دارای مقاومتهای بالا در برابر طیف وسیعی از مواد خورنده و بخصوص اسیدها میباشند. این نوع از کاشی و آجرها در برابر اسیدهایی مانند اسید سولفوریک، اسید نیتریک، اسید کلریدریک کاملا مقاوم میباشند ولیکن در برابر اسید هیدروفلوریک و اسید فسفریک مقاوم نیستند. لازم بذکر است که کاشی و آجرهای پایه سرامیکی در برابر مواد قلیایی در دراز مدت نیز مقاومت ندارند.

مقدمه:
کاشیها و آجرهای سرامیکی در برابر اسید هیدروفلوریک و اسید فسفریک مقاومت ندارند. ضمن اینکه سرامیکهادر برابر مواد قلیایی نیز در صورتیکه بطور دایم در تماس با مواد خورنده قلیایی باشند، مقاومت خوبی ندارند. در این حالت استفاده از کاشیها و آجرهای پایه کربنی که در برابر اسید هیدرو فلوریک و اسید فسفریک مقاوم میباشند توصیه میگردد.در ستونهای انتقال جرم مانند برجهای جذب برای تولید اسید هیدروکلریک و اسید هیدروفلوریک و یا برجهای تولید اسید کلریدریک خشک نیز از آجرهای کربنی و گرافیتی استفاده میشود.

کاشی ضد اسید:

کاشی ضد اسید محصولی بدون لعاب است که به خاطر استحکام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (به جز HF یا اسید فلوئوریدریک) مورد توجه میباشند. گفتنی است که مقاومت شیمیایی کاشی ضد اسید در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.رنگ بدنه کاشی های ضد اسید معمولا کرم میباشد.

کاشی ضد اسید و ویژگی های آن :

1-ویژگیهای ظاهری کاشی ضد اسید
2-ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاشی ضد اسید
3-ویژگیهای شیمیایی کاشی ضد اسید

1-کاشی ضد اسید و ویژگی های ظاهری آن :

ویژگی های کاشی های ضد اسید شامل شکل کاشی، اندازه ها و ضخامت بوده که محدودیتها و شرایط مربوط به هر یک از این ویژگیها در کاشی های ضد اسید به شرح زیر است :

1-1-شکل کاشی ضد اسید :

کاشی های ضد اسید معمولا به شکل چهارگوش (مربع یا مستطیل) می باشند ولی محدودیت خاصی از این نظر وجود ندارد. فقط کاشی هایی که به شکل های دیگر می باشند باید کلیه ویژگیهای استاندارد کاشی های ضد اسید را داشته باشند.
این استاندارد برای کلیه ی قطعات ضد اسید از جمله قطعات مخصوص لبه ها و کناره ها و همچنین قطعاتی با شکل های خاص که در مخازن بکار میروند از نظر شکل و اندازه محدودیت خاصی قائل نمی شود ولی از نظر اندازه ها و رواداری های مربوطه بایستی با توجه به اندازه های اسمی هر یک کد توسط سازنده تعیین می گردد و با توجه به اندازه ها و رواداریهای کاشی های هم اندازه شرایط ذکر شده در این استاندارد را دارا باشند. از نقطه نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی قطعات ضد اسید ی که به اشکال غیر از چهار گوش می باشند بایستی کلیه ویژگیهای منظور شده در استاندارد کاشی های ضد اسید را دارا باشند.

1-2-اندازه ها در کاشی ضد اسید :

در کاشی های ضد اسید از نظر این استاندارد محدودیت خاصی وجود ندارد

1-3-ضخامت کاشی ضد اسید :

در کاشی ها

گالری تصاویر

سایر موارد