منو

ایمنی در صنعت رنگ

توسط میلاد محمدی
4 دیدگاه

در این مقاله تعریف کاشی ضد اسید ، مشخصات کاشی ضد اسید ، نحوه تست کیفیت ضد خوردگی کاشی ضد اسید ، ویژگیهای کاشی ضد اسید ، اندازه های کاشی ضد اسید ، ضخامت کاشی ضد اسید ، روش آزمون مقاومت اسیدی کاشی ضد اسید ، سعی شده است به تفکیک بیان شود .
 


خلاصه مقاله:
بطور کلی مواد سراميکی که بر پايه SiO2 و Al2O3 ميباشند دارای مقاومتهای بالا در برابر طيف وسيعی از مواد خورنده و بخصوص اسيدها ميباشند. اين نوع از کاشي و آجرها در برابر اسيدهايي مانند اسيد سولفوريک، اسيد نيتريک، اسيد کلريدريک کاملا مقاوم ميباشند وليکن در برابر اسيد هيدروفلوريک و اسيد فسفريک مقاوم نيستند. لازم بذکر است که کاشي و آجرهای پايه سراميکی در برابر مواد قليايي در دراز مدت نيز مقاومت ندارند.

مقدمه:
کاشيها و آجرهای سراميکی در برابر اسيد هيدروفلوريک و اسيد فسفريک مقاومت ندارند. ضمن اينکه سراميکهادر برابر مواد قليايي نيز در صورتيکه بطور دايم در تماس با مواد خورنده قلیایی باشند، مقاومت خوبی ندارند. در اين حالت استفاده از کاشيها و آجرهای پايه کربنی که در برابر اسيد هيدرو فلوريک و اسيد فسفريک مقاوم ميباشند توصيه ميگردد.در ستونهای انتقال جرم مانند برجهای جذب برای توليد اسيد هيدروکلريک و اسيد هيدروفلوريک و يا برجهای توليد اسيد کلريدريک خشک نيز از آجرهای کربنی و گرافيتی استفاده ميشود.

کاشی ضد اسید:

کاشی ضد اسید محصولی بدون لعاب است که به خاطر استحکام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (به جز HF یا اسید فلوئوریدریک) مورد توجه میباشند. گفتنی است که مقاومت شیمیایی کاشی ضد اسید در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.رنگ بدنه کاشی های ضد اسید معمولا کرم میباشد.

کاشی ضد اسید و ویژگی های آن :

1-ویژگیهای ظاهری کاشی ضد اسید
2-ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاشی ضد اسید
3-ویژگیهای شیمیایی کاشی ضد اسید

1-کاشی ضد اسید و ویژگی های ظاهری آن :

ویژگی های کاشی های ضد اسید شامل شکل کاشی، اندازه ها و ضخامت بوده که محدودیتها و شرایط مربوط به هر یک از این ویژگیها در کاشی های ضد اسید به شرح زیر است :

1-1-شکل کاشی ضد اسید :

کاشی های ضد اسید معمولا به شکل چهارگوش (مربع یا مستطیل) می باشند ولی محدودیت خاصی از این نظر وجود ندارد. فقط کاشی هایی که به شکل های دیگر می باشند باید کلیه ویژگیهای استاندارد کاشی های ضد اسید را داشته باشند.
این استاندارد برای کلیه ی قطعات ضد اسید از جمله قطعات مخصوص لبه ها و کناره ها و همچنین قطعاتی با شکل های خاص که در مخازن بکار میروند از نظر شکل و اندازه محدودیت خاصی قائل نمی شود ولی از نظر اندازه ها و رواداری های مربوطه بایستی با توجه به اندازه های اسمی هر یک کد توسط سازنده تعیین می گردد و با توجه به اندازه ها و رواداریهای کاشی های هم اندازه شرایط ذکر شده در این استاندارد را دارا باشند. از نقطه نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی قطعات ضد اسید ی که به اشکال غیر از چهار گوش می باشند بایستی کلیه ویژگیهای منظور شده در استاندارد کاشی های ضد اسید را دارا باشند.

1-2-اندازه ها در کاشی ضد اسید :

در کاشی های ضد اسید از نظر این استاندارد محدودیت خاصی وجود ندارد

1-3-ضخامت کاشی ضد اسید :

در کاشی ها

گالری تصاویر

سایر موارد